Ang Pagsisimula Ng Oil And Gas Exploration Sa Pilipinas Ang Magpapaunlad Ng Ating Bansa